Flisans Loft

20 trähjärtsknappar

20 SEK

20 träknappar i hjärtform.

Varje knapps storlek är 1,1 x 2,2 cm. (Kronan är bara med på bilden för storleksjämförelse.)