Flisans Loft

Ca 100 st bokstäver i trä

49 SEK

Ca 100 st bokstäver i trä
Bokstävernas mått  är 14,5*7,5 mm till 19,5*3,5 mm stora.

OBS! Bokstäverna är mixar och vilka bokstäver mixarna innehåller är olika.