Flisans Loft

12 knappar i form av elefanter

25 SEK

12 söta knappar i form av elefanter.

Varje elefants storlek är 2,9 x 1,9 cm. (Kronan är bara med på bilden för storleksjämförelse.)