Villkor och info

Flisans Loft

Mailadress: https://flisansloft.se.

Webbutik med försäljning av pärlor, smyckestillbehör, kristaller, pyssel med mera.
Vi finns i Ellös på Orust och det finns alltid möjlighet att hämta din färdigplockade order hos oss.

Webbutiken öppnade i juli 2014 och butiken växer och får fler och fler artiklar. Kika gärna in med jämna mellanrum då vi hela tiden får in nyheter! 

I Juni 2024, lagom till 10-årsjubileumet öppnar vi äntligen fysisk butik på adressen Backa 211 i Ellös på Orust. Ni är så välkomna!
Gilla oss på Facebook och Instagram och ta del av erbjudanden!

Kontakta oss

Mailadress: info@flisansloft.se

Telefon: 0733-43 94 66

Frakter

Vi tillämpar enhetsfrakt på 29 kr. Vid köp över 350 kr blir din order fraktfri.
Vi skickar med Posten och i vissa fall Schenker.
Du kan också välja att hämta upp din order hos oss.

Allmänt

Då du som privatperson handlar hos oss är du som konsument skyddad av Distansköplagen och Konsumentköplagen.

För att handla i eButiken krävs att du fyllt 18 år och är myndigförklarad. I annat fall krävs målsmans eller god mans godkännande.

I samband med att du registrerar och genomför en beställning, godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet på ett sådant sätt att vi kan fullföra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi skyddar dina personuppgifter enligt GDPR. Du äger rätten att ta del av dessa uppgifter och vi är tvungna att radera dessa uppgifter om du så önskar.

Priser


Alla priser som publiceras på Flisansloft.se är inkl. moms (för närvarande 25% på samtliga varor).

I direkt anslutning till att beställning bekräftats sänds en orderbekräftelse ut via e-post, till den e-postadress du uppgav när du genomförde beställningen. Det är därför extra viktigt att du uppger din rätta e-postadress.

GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation
Din personliga säkerhet är viktig för oss. Därför har vi kvalitetssäkrat alla våra rutiner gällande våra kunders personuppgifter. Dina personuppgifter hanteras alltid i enlighet med gällande bestämmelser enligt dataskyddsförordningen.

Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring hos Flisans Loft.

Allmänt

Denna policy beskriver hur Flisans Loft org. nr 7810284823 hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy påvisa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig

Flisans Loft är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär, eller när du anmäler som följare via vår webbplats. Den insamlade informationen vid beställning av produkter inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, personnummer eller företagets organisationsnummer samt adressuppgifter. Vid anmälan som följare samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet. Flisans Loft har ingen tillgång till personnummer då detta skickas krypterat till betalbolagen Paypal och Klarna.

Användning av information

Flisans Loft behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp och tillhandahållande av support.

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter samt rätta felaktiga uppgifter.

Förbättra vårt kunderbjudande.

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).

Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos Flisans Loft, till exempel genom att genomföra köp eller kontakta vår kundtjänst.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Flisans Loft kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration på nyhetsbrev

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy

Flisans Loft äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kundens rättigheter

Kunden har alltid rätt att ta del av, begära rättning av felaktiga uppgifter och få uppgifter om kunden raderade om inte lagen föreskriver något annat.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontaktinformationinfo@flisansloft.se , telefonummer 0733439466 .